Infografika

O NAS

Renergy Advisory jest firmą świadczącą usługi doradcze oraz inwestującą na rynku odnawialnych źródeł energii („OZE”) w Polsce. 

W naszej działalności doradczej wspieramy naszych Klientów wiedzą i doświadczeniem w zakresie finansowanie projektów, fuzji przejęć, consultingu oraz finansowym zarządzaniem projektami, przyczyniając się do ich sukcesów na polu realizacji i zarządzania projektami OZE. 

Nasze podejście opiera się o pełne zrozumienie potrzeb Klientów i oferowanie  indywidualnych rozwiązań dla każdego projektu, usługi czy inwestycji. 

Szeroki zakres usług pozwala nam w sposób kompleksowy obsługiwać Klientów o różnych potrzebach i skali działalności. Doradzamy zarówno firmom o zasięgu globalnym, szukającym doświadczonego partnera na lokalnym rynku, jak i osobom prywatnym inwestującym w OZE, dla których kompleksowość oferty i wynikające z niej oszczędności są dodatkową wartością.

Jesteśmy również zainteresowani inwestowaniem w chodzące projekty OZE oraz joint ventures pod nowy system aukcyjny dla projektów o mocy do 12 MW.

USŁUGI DORADCZE


INWESTOWANIE


 • Jesteśmy aktywnym Inwestorem poszukującym okazji inwestycyjnych i atrakcyjnych projektów w obszarze energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki w Polsce. W zakresie naszych zainteresowań leżą w szczególności działające farmy wiatrowe do 6MW z częściowo zabezpieczonym ryzykiem wahań cen zielonych certyfikatów oraz projekty wiatrowe oraz fotowoltaiczne gotowe do realizacji i posiadające wszystkie pozwolenia administracyjno-prawne.

 • Projekty w fazie eksploatacji

  W polu naszych zainteresowań oraz naszych partnerów znajdują się farmy wiatrowe o mocy do 6MW z częściowo lub całkowicie zabezpieczonym ryzykiem wahań cen energii oraz zielonych certyfikatów.

 • Projekty w fazie rozwoju

  W ramach strategii rozwoju inwestujemy również w nowe projekty, tworząc rozwiązania typu joint venture wspólnie z właścicielami i deweloperami projektów. 

  W ramach tego obszaru działalności realizujemy różnorodne scenariusze inwestycyjne, od wspólnego przejęcia projektów, poprzez dokapitalizowanie i wspólną realizacje projektów, jak również wniesienie kompetencji w zakresie strukturyzowania finansowego, doradztwa w pozyskaniu finansowania i wspólnego udziału w aukcji.

  W ramach energetyki wiatrowej Inwestujemy w nowe projekty o średniej skali od kilku do kilkunastu MW zainstalowanej mocy. 

  W zakresie farm fotowoltaicznych celami inwestycyjnymi są projekty od kilkuset kV do kilku MW zainstalowanej mocy.

Projekt graficzny Ambitny Plan™. Realizacja Arteneo. Prawa autorskie Renergy Advisory. Wszystkie prawa zastrzeżone.